(เก่า-ใหม่-99-903) @มิสเตอร์บอล 1/6/66

(เก่า-ใหม่-99-903) @มิสเตอร์บอล 1/6/66

(เก่า-ใหม่-99-903) @มิสเตอร์บอล 1/6/66

(เก่า-ใหม่-99-903) @มิสเตอร์บอล 1/6/66

(เก่า-ใหม่-99-903) @มิสเตอร์บอล 1/6/66