ดุ่ยภรัญชุดสรุป,มิสเตอร์บอล,ซังคนขี้ตั๋ว,ชัวร์ล่าง,เก่ง,แปลปกสลากแดง16/4/66

ดุ่ยภรัญชุดสรุป,มิสเตอร์บอล,ซังคนขี้ตั๋ว,ชัวร์ล่าง,เก่ง,แปลปกสลากแดง16/4/66

ดุ่ยภรัญชุดสรุป,มิสเตอร์บอล,ซังคนขี้ตั๋ว,ชัวร์ล่าง,เก่ง,แปลปกสลากแดง16/4/66

VDO ดุ่ยภรัญชุดสรุป,มิสเตอร์บอล,ซังคนขี้ตั๋ว,ชัวร์ล่าง,เก่ง,แปลปกสลากแดง16/4/66